• PLA1
  • PLA2
  • PLA3
  • PLA4
  • PLA5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

1 września 2022 r. 

2. 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2022 r. 

3. 

Klasyfikacja śródroczna 

do 3 lutego 2023 r. 

4. 

Ferie zimowe 

13 – 26 lutego2023 r. 

5. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 – 11 kwietnia 2023 r. 

6. 

Egzamin ósmoklasisty 

23 – 25 maja 2023 r. 

 

Klasyfikacja końcoworoczna 

do  16 czerwca 2023 r. 

8. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

23 czerwca 2023 r. 

Dodatkowe dni wolne: 14.10.2022r., 31.10.2022r. (poniedziałek przed Świętem Zmarłych), 2.05.2023, 23, 24, 25.05.2023r. (egzamin), 26.05.2023r. (piątek po egzaminie), 9.06.2023r. - zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 roku i przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 15 września 2022 roku

Jesteś tutaj: