• Staw_J_2
 • J2016_2
 • J2016_3
 • J2016_4
 • J2016_5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

do 24 stycznia 2020 r.

4.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

 • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
   – język polski
 • 22 kwietnia 2020 r. (środa) – matematyka
 • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
  – język obcy nowożytny

7.

Klasyfikacja końcoworoczna

do 19.06.20120 r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne: 14.10.2019, 2-3.01.2020, 12.06.2020 (pozostaje 1 dzień w rezerwie). 

Plan uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Tematyka uroczystości

Forma

Data

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego

apel

2 IX

mgr A. Byra

Dzień Edukacji Narodowej

apel

15 X

Opiekun RSU

Święto Niepodległości

apel

8 XI 
12 XI

Wychowawcy

Wieczór andrzejkowy

wieczorek

28 XI

Wychowawcy

Spotkanie kolędowo - opłatkowe

Przegląd kolęd/Jasełka

19 XII
20 XII

mgr Piotr Tangerman
Opiekun RSU
Wychowawcy

Bal karnawałowy

dyskoteka

 

Dyrektor
RSU 
Wychowawcy klas

Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski

konkurs

9 III

Biblioteka szkolna

Witamy wiosnę

imprezy

po 3. lekcji

20 III

Wychowawcy

Konstytucja 3 Maja

apel

30 IV

Wychowawcy
kl. VI

Dzień Matki

podwieczorek

26 V

Wychowawcy

kl. I - III

Dzień Dziecka – dzień szkoły bez przemocy

Dzień sportu
Konkurs na „Omnibusa szkoły”

1 VI

Nauczyciele WF
Pedagog
Biblioteka szkolna

Zakończenie roku szkolnego 

apel

26 VI

Wychowawcy

Imprezy wynikające z planu pracy RSU

 

cały rok

Opiekun RSU

Konkursy przedmiotowe, zawody sportowe

 

cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

Jesteś tutaj: